HRplus biedt bewezen expertise met betrekking tot de vormgeving van beloningsbeleid en inrichting van organisaties. Deze expertise zetten we in bij het oplossen van vraagstukken bij onze klanten op het gebied van:

  • Motivatie en betrokkenheid van medewerkers
  • Verbeteren van prestaties van teams en individuele medewerkers

Sinds de oprichting van HRplus in 2003 hebben we onze expertise ingezet bij een groot aantal klanten in uiteenlopende sectoren, zowel in profit als non-profit organisaties. Onze opdrachtgevers zijn meestal (HR) managers van middelgrote tot grote bedrijven.

Waar mogelijk en relevant vertalen we het resultaat van onze inspanning en dienstverlening naar de kosten en baten voor de organisatie. Ook streven we er naar om onze oplossingen zo te ontwikkelen dat ze in “eigen beheer” bij de opdrachtgever kunnen blijven en we alleen nog maar nodig zijn voor ad-hoc consulten

We geloven in de toekomst van ICT en digitalisering en hebben inmiddels ook al een aantal ICT-tools ontwikkeld die onze klanten in staat stellen om tijd en kosten te besparen

In sommige gevallen kiezen we ervoor om bij onze opdrachten gebruik te maken van aanvullende expertise of capaciteit. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van betrouwbare partners